27/10

FUTURISTIX

Datum: 27.10.2018
Doors: 21:00
Start: 21:00
Předprodej: https://bit.ly/2MDaJl5
Cena na místě: 399 Kč

DEMON STAGE:

Liveact:
Blisargon Demogorgon [Bhooteshwara records/Macedonia]

Djs:
Paul B [Forest Freak records/ Netherlands]
Akindo [Hedonix / Denmark]
Nebokad [Moujuu records/ Germany]
Psyrix [Hedonix/ Czech Republic]
Ejczka [Urban Antidote records/ Czech Republic]

ECLECTIC STAGE:

Chris Sadler [Climax digital records / UK]
NKYP [Music Please / Bambum.cz/ Czech Republic]
Parallel Activity [Sety.cz / Czech Republic] ft; RICH FD on livesax
Jannik Sundo [Tunghoer / Denmark]

Decorations by Nebokad’s Dream & Hedonix
Hedonix Vjs [Koza, ToFu, Siggy, Alienjedna]
KV2 Soundsystem
Pandonix tearoom and food
and many more

FuturistiX – Inferno edice
Po necelém roce si vás opět dovolujeme pozvat do krásného klubu Futurum v Praze na další díl pravidelné párty FuturistiX. Tentokráte jsme si pro vás připravili téma vskutku ďábelské. Inspirování Dante Alighierim a jeho cestou skrze 9 kruhů pekla, inspirování světem démonů a světem světla a očistce připravíme pro naše návštěvníky 3 rozdílné prostory kde bude možné zažít strastiplnou a zároveň naplňující cestu Danteho za smyslem života..

Na hlavní, DEMON stage, uslyšíte makedonského démonického headlinera BLISARGON DEMOGORGON, kterého doplní vynikající DJs Akindo, Nebokan a Paul B a v neposlední řadě také Psyrix a Ejczka.¨Hlavním lákadlem bude kromě hudby hlavně tématicky propracované vydekorování prostoru. Prostor proměníme v rudé peklo pomocí moderních technologií, videoprojekce, skvělého zvuku a organických dekorací s dílny vynikajících Nebokad’s Dream z Německa.

Pro energetické vyvážení vznikne v horní části prostoru světlem naplněný EDEN, místo kde putovníci peklem zažijí prosvětlené orgie nebeských sil a nekonečného štěstí skrze barvy, světlo, žaludek a uklidňující hudbu.

Na další eklektické stagi vystoupí matadoři české elektronické scény, kvalita podpořená desítkami let zkušeností. Hlavním headlinerem tohoto prostoru bude geniální anglický housový DJ CHRIS SADLER, dlouholetý rezident noci CLIMAX v Pražské Roxy a jeden z nejdéle hrajících Djs v ČR, dále legenda techno undegroundu NKYP a pražská DnB partička Parallel Activity se Saxofonistou RICH FD. Tématicky naše headlinery doplní dánský matador Jannik Sundoe.

Tady prostě nesmíte chybět! HEDONIX UVÁDÍ FUTURISTIX

V půl naší zemské pouti když se vkročí,
já octnul jsem se v tmavém, pustém lese,
neb cesta pravá zmizela mi s očí.
Ten popsati les, ruka má se třese:
tak divoký byl, drsný, v stálém šeru,
že vzpomínka naň nový strach mi nese!
Tak hořký, smrt že málem trpčí věru,
leč, chci-li dobro líčit z jeho středu,
co shled‘ jsem v jiném, vypovím, též směru.
„Dante Alighieri INFERNO I.
**************************************************************************
FuturistiX – Inferno edition
After a year, we would like to invite you again into the beautiful Prague club Futurum for another edition of well known party FuturistiX. This time we decided to prepare a truly inferno topic. Inspired by Dante Alighieri and his journey through 9 circles of hell, inspired by the world of demons and world of light and purgatory, we will prepare for our visitors 3 different spaces, where you could experience stressful and at the same time fulfilling journey of Dante searching for meaning of life.

On main Demon Stage you will experience macedonian demonic headliner BLISARGON DEMOGORGON accompanied by excellent Djs Nebokad, Paul B and Akindo. Last but not the least you can enjoy resident Dj Psyrix from Hedonix and his guest Ejczka from Urban Antidote Records. Main attraction apart of the music will be a theme of the space. We are planning to change the space into pure Inferno,hell, using modern technologies, videoprojection, lights, great sound and organic blairwitch style decorations from Nebokad’s Dream laboratory in Germany.

For energetical balance we will create another space called EDEN, place where the hell travellers meet the light through orgies of light and undefinied happiness, place where all the beings are happy.

Another space, Eclectic stage will present the gurus of Czech electronic music scene, the quality supported by decades of experience. Headliner of the stage will be british Dj and Producer, CHRIS SADLER, resident of CLIMAX night in Roxy Prague and one of the longest playing Djs in Czech Republic, then you can enjoy techno legend DJ NKYP, Prague DnB collective Parallel Activity supported by saxofonist RICH FD and also danish DJ Jannik Sundoe.

No way youre gonna miss this! Hedonix Presents FUTURISTIX

When half way through the journey of our life
I found that I was in a gloomy wood,
because the path which led aright was lost.
And ah, how hard it is to say just what
this wild and rough and stubborn woodland was,
the very thought of which renews my fear!
So bitter ’t is, that death is little worse;
but of the good to treat which there I found,
I ’ll speak of what I else discovered there.
„Dante Alighieri Inferno I.

PRESALE: https://www.book-tickets.cz/index.php?page=bookticket&event=28

Zobrazit program